Nhà Cao Tầng

Tổng quan

Chúng tôi nghĩ đến các tòa nhà và tạo ra các tòa nhà biết suy nghĩ

Các tòa nhà thông minh

Với Dịch vụ Nhà cao tầng (CBS) của Grundfos, chúng tôi hoạt động với phương châm Tòa nhà Thông minh. Sứ mệnh của chúng tôi là liên tục suy nghĩ và suy nghĩ đến tòa nhà nhằm giúp cho khách hàng đáp ứng được những thách thức cả lớn lẫn nhỏ về quy mô. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cho các kỹ sư tư vấn trên khắp thế giới những công cụ họ cần để làm việc càng nhanh chóng và dễ dàng. Các công cụ web và tạp chí điện tử BLUEPRINT của chúng tôi cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm và kiến thức về máy bơm cho các kỹ sư tư vấn, được cập nhật hàng ngày và họ có thể dễ dàng truy cập.

Sẵn sàng cho mọi thách thức trong tương lai

Lĩnh vực nhà cao tầng đang đối diện với hàng loạt thách thức – chúng sẽ xác định cách thức chúng tôi nghĩ đến nhà cao tầng trong những năm tới.

Trên bình diện rộng hơn, nhưng biến đổi khí hậu trên hành tinh của chúng ta sẽ tiếp tục đòi hỏi mọi người trong số chúng ta, những ai có cơ hội tạo ra sự khác biệt, phải hành động. Điều này có nghĩa là nhà cao tầng phải tuân thủ những tiêu chuẩn bền vững nghiêm ngặt nhằm giữ mức tiêu thụ điện năng thấp và độ linh hoạt cao. Trên quy mô hẹp hơn, các kỹ sư tư vấn đang đối mặt với thách thức là có nhiều dự án cần giám sát mà họ không có đủ thời gian. Vì lẽ đó mà điều quan trọng là có thể tiếp cận thông tin chính xác một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Đối tác của bạn trong lĩnh vực tòa nhà thông minh

Tòa nhà thông minh cũng có nghĩa là chúng tôi không chỉ xem mình là nhà cung cấp bơm, mà còn là đối tác trong quá trình tạo dựng những tòa nhà thành công. Ở đây còn có ý nghĩa là chúng tôi cố gắng tạo ra những tòa nhà biết suy nghĩ, sử dụng kiến thức sâu rộng về bơm và hệ thống bơm của chúng tôi, cùng dòng máy bơm thông minh vượt trội, không có đối thủ.Bấm để gọi
0905.143304