Hoạt động đào tạo huấn luyện

Tại Grundfos, chúng tôi luôn mong muốn được chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm đến với khách hàng.
Chúng tôi đang ngày càng tiến những bước dài hơn nhằm gửi đến Quý khách những khóa đào tạo chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực.Bấm để gọi
0905.143304